Privacy Policy

เว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) ดำเนินการโดยบริษัท Siteengine นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมเฉพาะข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้นและจะไม่ครอบคลุมข้อมูลที่ถูกรวบรวมแบบออฟไลน์โดย Siteengine นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะครอบคลุมเว็บไซต์ทั้งหมดของ Siteengine.

ความปลอดภัยของ Siteengine

ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์และธุรกรรมออนไลน์โดยบัตรเครดิตจะถูกส่งผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่รับรองด้านความปลอดภัย เราขอรับรองว่าจะจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยใช้มาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูลระดับสูง เราใช้ระเบียบขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งทางด้านกายภาพ อิเล็กทรอนิก และการจัดการเพื่อรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวที่เราได้รวบรวมไว้ ซึ่งรวมไปถึงการจำกัดจำนวนผู้ที่สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลในทางกายภาพของเรา นอกจากนี้เรายังใช้ระบบความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกและการป้องกันรหัสผ่านที่ช่วยป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย

เว็บไซต์ของเราใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสลับ เช่น Secure Sockets Layer (SSL) เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณระหว่างการส่งผ่านข้อมูล SSL จะเข้ารหัสข้อมูลตามลำดับ เช่น ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขบัตรเครดิตของคุณ ศูนย์ดูแลลูกค้าและร้านค้าของเราจะมีการดำเนินการเกี่ยวกับเครือข่ายด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวด้วยเช่นกัน โปรดทราบว่าอีเมลจะไม่ได้รับการเข้ารหัสและไม่ได้รับพิจารณาให้เป็นช่องทางในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Siteengine

เพื่อช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายในการให้บริการและผลิตภัณฑ์คุณภาพดีที่สุด เราจึงมีการนำข้อมูลจากการสื่อสารกับคุณและลูกค้าคนอื่นๆ รวมถึงจากฝ่ายอื่นๆ มาใช้ และเนื่องจากเราเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างสูง เราจึงใช้กระบวนการต่างๆ ที่จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีความรับผิดชอบ เราประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลที่เราถือปฏิบัติและทางเลือกของคุณเกี่ยวกับวิธีการรวบรวมและใช้ข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล

โดยทั่วไปแล้วคุณอาจเปิดดูเว็บไซต์ของ Siteengine โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ อย่างไรก็ตามเราอาจมีการขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนตัวในบางครั้งและบางส่วนบนเว็บไซต์นี้ ในบางกรณี ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลที่มีการร้องขอ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงทุกส่วนของเว็บไซต์นี้หรือไม่สามารถใช้คุณลักษณะพิเศษ การกำหนดราคา หรือการเลือกสินค้าได้

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • ชื่อ
  • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อีเมล
  • ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ เช่น รหัสไปรษณีย์ ความชื่นชอบและความสนใจ
  • ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและ/หรือการเสนอของลูกค้า

สำหรับรายชื่อคุกกี้แบบละเอียดที่เราเก็บรวบรวมไว้ คุณสามารถดูได้ที่ส่วน  List of cookies we collect  เราได้รับข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณซื้อหรือใช้จากการซื้อของคุณและการปฏิสัมพันธ์อื่นๆ กับเรา เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์เว็บของเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งไม่ระบุชื่อ เช่น ข้อมูลจากบันทึกและที่อยู่ IP และอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ของคุณ เราอาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัตินี้สำหรับวัตถุประสงค์บางประการ เช่น การพัฒนาดีไซน์ของเว็บไซต์ การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ การบริการลูกค้า และโปรโมชันพิเศษต่างๆ

การใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

เราต้องการข้อมูลเหล่านี้เพื่อเข้าใจถึงความต้องการของคุณและเพื่อให้บริการที่ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเหตุผลดังต่อไปนี้:

  • การเก็บบันทึกภายใน
  • เราอาจใช้ข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
  • เราอาจส่งอีเมลโปรโมชันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ข้อเสนอพิเศษ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจเป็นระยะๆ ผ่านทางอีเมลที่คุณได้ให้เราไว้
  • ในบางครั้งเราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อติดต่อคุณโดยมีวัตถุประสงค์ในการทำวิจัยทางการตลาด เราอาจติดต่อคุณผ่านทางอีเมล เบอร์โทรศัพท์ แฟ็กซ์ หรือจดหมาย เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ตามความสนใจของคุณ

ความปลอดภัย

เราขอรับรองว่าข้อมูลของคุณจะมีความปลอดภัย และเพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เราได้จัดให้มีกระบวนการต่างๆ ทั้งทางกายภาพ อิเล็กทรอนิก และการจัดการในการปกป้องและรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมทางออนไลน์

การให้ข้อมูลกับบุคคลอื่น

กลุ่ม Siteengine: เราอาจให้ข้อมูลซึ่งเราเป็นผู้เก็บรวบรวมทั้งหมดตามที่ได้ระบุไว้ด้านบนนั้นแก่หน่วยงานของ Siteengine ซึ่งรวมถึงร้านค้า เว็บไซต์ และการจำหน่ายแบบส่วนตัวของ Japanlist

ตัวแทนผู้ให้บริการ: เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลแก่บริษัทภายนอกที่มีส่วนช่วยให้คุณเข้าถึงสินค้าและบริการที่เรานำเสนอ ตัวอย่างเช่น เราอาจทำงานร่วมกับบริษัทภายนอกเพื่อ (a) จัดการฐานข้อมูลของลูกค้า (b) ให้ความช่วยเหลือในการส่งอีเมลต่างๆ ให้กับเรา (c) ให้ความช่วยเหลือเราในการทำการตลาดทางตรงและการเก็บรวบรวมข้อมูล (d) ให้บริการแหล่งเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลแก่เรา (e) ให้บริการการป้องกันการทุจริต และ (f) ให้การบริการอื่นๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้เราสามารถเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจได้ เราจะมีการแจ้งให้บริษัทภายนอกเหล่านี้ยินยอมที่จะรักษาข้อมูลที่เราได้ให้ไว้เป็นความลับและนำข้อมูลไปใช้เฉพาะตามข้อผูกพันในข้อตกลงร่วมกันเท่านั้น

บริษัทอื่นๆ: เราอาจให้ข้อมูลกับบริษัทภายนอกที่ผ่านการคัดเลือกของเราอย่างเข้มงวด เมื่อเราเห็นว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทภายนอกนั้นน่าสนใจสำหรับคุณ

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ: เราอาจถ่ายโอนหรือให้สำเนาข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณในกรณีที่ Siteengine หรือหนึ่งในกรรมสิทธิ์ บริษัทในเครือ หรือบริษัทสาขามีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เช่น การควบรวมกิจการ การรับช่วงต่อโดยบริษัทอื่น หรือการขายสินทรัพย์บางส่วน คุณอาจได้รับการแจ้งล่วงหน้าทางอีเมลหรือการประกาศบนเว็บไซต์ของเราก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิความเป็นเจ้าของหรือควบคุมข้อมูลส่วนตัวของคุณหากจะมีการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณในทางที่ขัดต่อนโยบายนี้ อย่างไรก็ตามไม่มีเนื้อหาส่วนใดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ที่สามารถเข้าแทรกแซงความสามารถของ Siteengine ในการถ่ายโอนธุรกิจ และ/หรือสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บริษัทในเครือหรือบริษัทภายนอกไม่ว่าจะเวลาใดหรือด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตามโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ทั้งสิ้น

Siteengine มีสิทธิที่จะถ่ายโอนหรือให้สำเนาข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ของบริษัทให้กับผู้ซื้อธุรกิจในส่วนดังกล่าวซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นๆ

การปฏิบัติตามกฎหมาย: เราอาจให้การเข้าถึงข้อมูลเมื่อมีความจำเป็นในทางกฎหมาย เพื่อให้ความร่วมมือในการสืบสวนของตำรวจหรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่นๆ, เพื่อป้องกันการใช้เว็บไซต์ของเราในทางที่ผิดหรือการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต, เพื่อจำกัดความรับผิดของเราในทางกฎหมาย และเพื่อปกป้องสิทธิของเราหรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของของผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้หรือความปลอดภัยของสาธารณะ

Siteengine ร่วมมือกับบริษัทโฆษณาเพื่อโฆษณาลงบนเว็บไซต์โฆษณาบนอินเทอร์เน็ต บริษัทโฆษณาเหล่านี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากการเข้าชมเว็บไซต์เราของคุณโดยไม่ระบุชื่อ เทคโนโลยีนี้เกี่ยวข้องกับการใช้คุกกี้ของบริษัทภายนอกที่ทำให้พวกเขาสามารถพัฒนาโฆษณาของตนเพื่อให้เชื่อมโยงกับข้อเสนอที่คุณอาจสนใจได้โดยตรง คุณอาจเลือกที่จะปิดบริการนี้กับหุ้นส่วนโฆษณาของเราได้ เรายังอาจใช้คุกกี้ของ Siteengine ในการทำการตลาดแบบออนไลน์กับคุณโดยอ้างอิงจากความสนใจและความชอบของคุณเป็นหลัก คุณอาจเลือกที่จะปิดโฆษณาการตลาดแบบออนไลน์นี้ได้เช่นกัน

คุกกี้ (Cookie), เว็บบีคอน (Web Beacon) และวิธีการใช้

คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่จะถามการอนุญาตจากคุณในการติดตั้งลงบนฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณอนุญาตแล้ว ไฟล์นั้นจะถูกเพิ่มเข้าในฮาร์ดไดรฟ์ และคุกกี้ก็จะช่วยวิเคราะห์ปริมาณการใช้เว็บหรือแจ้งให้คุณทราบเมื่อเข้าเยี่ยมชมบางเว็บ คุกกี้จะอนุญาตให้เว็บแอพพลิเคชันตอบสนองกับคุณในแบบส่วนบุคคล เว็บแอพพลิเคชันสามารถปรับเปลี่ยนการปฏิบัติการได้ตามความต้องการ ความชอบหรือไม่ชอบของคุณโดยการรวบรวมและจดจำข้อมูลเกี่ยวกับความชอบของคุณ

เราจะใช้คุกกี้ที่บันทึกปริมาณการใช้เพื่อจำแนกหน้าเว็บที่กำลังถูกเปิดใช้อยู่ ซึ่งจะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการใช้เว็บเพจและพัฒนาเว็บไซต์ของเราเพื่อปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เราใช้ข้อมูลนี้สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกลบออกจากระบบ

โดยรวมแล้วคุกกี้จะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณได้โดยการทำให้เราสามารถตรวจติดตามหน้าเว็บที่คุณคิดว่ามีประโยชน์และไม่มีประโยชน์สำหรับคุณ คุกกี้จะไม่สามารถทำให้เราเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลส่วนตัวของคุณได้แต่อย่างใด นอกเหนือจากข้อมูลที่คุณเลือกที่จะให้กับเรา คุณสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ เว็บเบราเซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ปกติแล้วคุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธคุกกี้ได้หากคุณต้องการซึ่งจะช่วยป้องกันคุณจากการแสวงหาผลประโยชน์ของเว็บไซต์ต่างๆ ได้

“เว็บบีคอน” หรือ “พิกเซลแท็ก” (pixel tag) หรือ “เคลียร์กิฟ” (clear gif) โดยทั่วไปเป็นภาพขนาดหนึ่งพิกเซลที่ถูกใช้เพื่อส่งผ่านข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เข้าสู่เว็บไซต์

เราใช้คุกกี้และเว็บบีคอนเพื่อติดตามว่าในตะกร้าสินค้าของคุณมีอะไรบ้าง เพื่อจดจำเมื่อคุณกลับเข้ามายังเว็บไซต์อีกครั้ง และเพื่อจำแนกหน้าเว็บที่คุณคลิกระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา รวมถึงชื่อของเว็บไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมชมทันทีก่อนคลิกเข้ามาในเว็บไซต์ของ Siteengine เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงดีไซน์ของเว็บไซต์ การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ การบริการลูกค้า และโปรโมชันต่างๆ ของเรา คุณสามารถปิดใช้คุกกี้และเว็บบีคอนบนคอมพิวเตอร์ได้โดยการเลือกในเมนูตัวเลือกในเบราเซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตามเมื่อคุณปิดใช้คุกกี้แล้ว เว็บไซต์บางส่วนของเราอาจไม่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้เราอาจใช้เว็บบีคอนและเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อช่วยติดตามว่าการสื่อสารของเราไปถึงคุณหรือไม่ เพื่อวัดประสิทธิผล หรือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ หรือเบราเซอร์ของคุณซึ่งจะทำให้เราสามารถออกแบบการสื่อสารที่ดีขึ้นในอนาคตสำหรับคุณได้

เราอาจติดต่อกับบริษัทภายนอกที่อาจใช้คุกกี้และเว็บบีคอนให้เก็บรวบรวมข้อมูลแทนเราหรือให้บริการต่างๆ เช่น กระบวนการเกี่ยวกับบัตรเครดิต การขนส่ง การบริการส่งเสริมการขาย หรือการจัดการข้อมูล เราจะเรียกบริษัทเหล่านั้นว่า Customer Care Partners บริษัทภายนอกเหล่านี้จะถูกจำกัดโดยข้อตกลงร่วมกันกับเราเกี่ยวกับการให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นนอกเหนือจากเราหรือ Customer Care Partners ของเรา

รายชื่อคุกกี้ที่เราเก็บรวบรวมไว้

ตารางด้านล่างนี้แสดงรายชื่อคุกกี้ที่เราเก็บรวบรวมและข้อมูลที่คุกกี้เก็บรักษาไว้ 

ชื่อคุกกี้

คำอธิบายคุกกี้

CART

เชื่อมต่อกับตะกร้าสินค้า

CATEGORY_INFO

ทำให้หน้าเว็บปรากฏเร็วขึ้น

COMPARE

รายการต่างๆ ที่คุณมีในรายการ Compare Products

CUSTOMER

ไอดีของคุณที่ได้รับการเข้ารหัส

CUSTOMER_AUTH

ตัวบ่งบอกว่าคุณเข้าระบบร้านค้าแล้ว

CUSTOMER_INFO

กลุ่มที่คุณเข้าร่วมที่ได้รับการเข้ารหัส

CUSTOMER_SEGMENT_IDS

เก็บรักษา Customer Segment ID ของคุณ

EXTERNAL_NO_CACHE

เครื่องหมายที่แสดงว่าแคชเปิดหรือปิดอยู่

FRONTEND

ระยะเวลาของไอดีของคุณบนเซิร์ฟเวอร์

GUEST-VIEW

อนุญาตให้ผู้เข้าชมสามารถแก้ไขออเดอร์ได้

LAST_CATEGORY

หมวดหมู่ล่าสุดที่คุณเข้าเยี่ยมชม

LAST_PRODUCT

สินค้าล่าสุดที่คุณเข้าเยี่ยมชม

NEWMESSAGE

แสดงเมื่อมีข้อความใหม่เข้ามา

NO_CACHE

แสดงการอนุญาตให้ใช้แคช

PERSISTENT_SHOPPING_CART

ลิงค์ไปยังข้อมูลเกี่ยวกับตะกร้าสินค้าและประวัติการเข้าชมที่คุณขอดูจากเว็บไซต์

RECENTLYCOMPARED

รายการที่คุณเปรียบเทียบเมื่อไม่นานมานี้

STF

ข้อมูลสินค้าที่คุณส่งอีเมลให้เพื่อน

STORE

การแสดงร้านค้าหรือภาษาที่คุณเลือก

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

แสดงคุกกี้ที่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า

VIEWED_PRODUCT_IDS

สินค้าที่คุณเข้าชมเมื่อไม่นานมานี้

WISHLIST

รายการสินค้าเข้ารหัสที่ถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อสินค้าที่คุณอยากได้

WISHLIST_CNT

จำนวนรายการในรายชื่อสินค้าที่คุณอยากได้ 


การลงทะเบียนบัญชีแบบออนไลน์

เพื่อให้การช็อปปิ้งออนไลน์รวดเร็วและง่ายขึ้น คุณสามารถลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของ Siteengine ได้ การสมัครเป็นลูกค้าแบบลงทะเบียน คุณเพียงแค่ใส่ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าและใบแจ้งหนี้เพียงแค่ครั้งเดียว ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีสำหรับการเรียกใช้ในอนาคตของคุณ คุณสามารถเลือกใช้ชื่อและรหัสผ่านได้ตามความต้องการ และสามารถเข้าถึงบัญชี (account) แบบออนไลน์ของคุณเพื่อเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดเวลา หากคุณใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณลงชื่อออกหลังจากช็อปปิ้งเสร็จแล้ว ข้อมูลของคุณจะยังคงถูกเก็บไว้ที่เราและบุคคลอื่นจะไม่สามารถเข้าถึงโดยใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นได้

อีเมล

คุณจะได้รับอีเมลเกี่ยวกับโปรโมชันจากเราก็ต่อเมื่อคุณขอรับเท่านั้น หากคุณไม่ต้องการรับอีเมลจาก Siteengine หรือบริษัทในเครือ คุณสามารถคลิกลิงค์ “ยกเลิกการรับ” ที่อยู่ด้านล่างของอีเมลที่เราส่งให้คุณ โดยเราจะใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการในการดำเนินการยกเลิกให้คุณ เนื่องจากบางโปรโมชันของเราได้ถูกดำเนินการแล้วก่อนที่คุณจะส่งคำร้องขอ

การยอมรับ

ในการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ คุณต้องยอมรับนโยบายที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ต้องการส่งคำถามถึง Siteengine?

ติดต่อเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Siteengine

Copyright © 2008 SiteEngine Inc. All rights reserved.